INTERVIEW SA…

Razgovarala: Maja Gasal “Na kraju, nećemo se sjećati riječi naših neprijatelja, nego šutnje naših prijatelja” (Martin Luther King) Prije nešto više od dva mjeseca Tarik Šečić postao je predmetom medijskih natpisa, jer je, ni manje ni više nego u jeku predizborne kampanje, izjavio da građani selame trebaju koristiti privatno i da na to upozore svojuNastavi čitati “INTERVIEW SA…”

KD SILOVANJE – ZAKLJUČAK

Ženski marš je sproveo online upitnik koji je bio namijenjen građankama i građanima Bosne i Hercegovine. Upitnik je distribiran putem Facebook profila  https://www.facebook.com/ZenskiMars. Učešće u online Upitniku uzelo je ukupno 280 osoba, od toga 261 (93,2%) osoba ženskog i 19 (6,8%) osoba muškog spola. Upitnik je pokazao da ispitanici/e nisu upoznati/e sa zakonodavnim okvirom, nitiNastavi čitati “KD SILOVANJE – ZAKLJUČAK”

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO X

MINISTARTSTO UNUTARNIH POSLOVA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO PUT ŽRTVE Žrtva ili osoba u ime žrtve poziva interventni broj policije 122 ili broj hitne medicinske pomoći 124. Ukoliko se prvo pozove hitna (124), hitna obavještava operatovni centar Uprave policije MUPa KS gdje poziv zaprima dežurni policijski službenik koji potom obavještava nadležno Odjeljenje za krvne, seksualne delikte iNastavi čitati “KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO X”

Podržimo Colibrije! Ne dajte da nam djecu sa poteškoćama sažvače i ispljune loš sistem!

Aida Hrnjić, direktorica Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju “Colibri” obratila se putem socijalnih mreža javnosti sa molbom za podršku Udruženju koje je ovih dana dovedeno pred zatvaranje. Status prenosimo u cjelosti: “Mi roditelji djece s poteškoćama u razvoju iz udruženja Colibri smo pozvali nadležne iz Kantona Sarajevo naNastavi čitati “Podržimo Colibrije! Ne dajte da nam djecu sa poteškoćama sažvače i ispljune loš sistem!”

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE

U istraživanju prakse i zakonskih okvira u slučaju krivičnog djela silovanja, paralelno sa upitnikom za javnost o osviješenosti o postupcima koje je potrebno preduzeti u slučajevima krivičnog djela silovanje, da li im je poznat zakonodavni okvir i koja instanca je nadležna za ovo krivično djelo, da li su upoznati sa informativno edukacijskim kampanja koje suNastavi čitati “KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE”

TRUDNOĆA KAO LIJEK?

Lična priča pacijentice iz Bosne i Hercegovine: “Neposvećenost ginekologa tjera me alternativnoj medicini“ Kvalitetom usluga zdravstvenih institucija u Bosni i Hercegovini mnogi nisu zadovoljni. Širom zemlje porodice vode pravne bitke u nadi da će uspjeti dokazati da njima ili članovima njihove porodice nije pružena adekvatna zdravstvena zaštita ili je ona bila neblagovremena. Posljednji primjer kadaNastavi čitati “TRUDNOĆA KAO LIJEK?”

IN VINO VERITAS

Piše: Maja Gasal Vražalica Po posljednjem Popisu iz 2013. od ukupnog broja stanovništva Bosne i Hercegovine 3,37% stanoviništva ne pripada nijednoj od tri dominantne religijske slupine. U tih 3,37% stali su oni koji se izjašnjavaju kao agnostici (0,31%), ateisti (0,79%), ostali (1,15%), te oni koji se religijski ne izjašjavaju (0,93%) i oni koji su se svrstali pod nepoznatoNastavi čitati “IN VINO VERITAS”

PRAVNI OKVIR – KRIVIČNO DJELO SILOVANJE U ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

U Bosni i Hercegovini silovanje kao krivično djelo propisano je krivičnopravnim odredbama na tri zakonodavne razine u Bosni i Hercegovini: Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), Krivičnim zakonom Republike Srpske (KZ RS) i Krivičnim zakonom Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (KZ BDBiH). Kantonalna tužilaštva i ovlaštena službena lica kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova postupajuNastavi čitati PRAVNI OKVIR – KRIVIČNO DJELO SILOVANJE U ZAKONODAVSTVU BOSNE I HERCEGOVINE

STATISTIKA SILOVANJA

Neformalna organizacija „Ženski marš“ kreirala je i upitink na temu krivičnog djela silovanje u BiH koji je distribuirala putem društvenih mreža s ciljem prikupljanja informacija od ispitanika/ica o tome koliko su upoznati/e sa zakonskim okvirom krivičnog djela silovanje, kako postupiti u slučaju žrtve ili pružanja pomoći žrtvi silovanja, koga nazvati, kako sačuvati dokaze i zaštoNastavi čitati “STATISTIKA SILOVANJA”

SILOVANJE – OD KOGA I KAKO TRAŽITI POMOĆ?

Ženski marš na Međunarodni dan žena objavljuje istraživanje i pokreće kampanju o krivičnom djelu silovanje, a kojoj je za cilj osvijestiti javnost o učestalosti ovog krivičnog djela i pružiti jasne informacije o traženju pomoći žrtvama ili osobama kojima se žrtve obrate za pomoć. U toku rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu mnoge osobe bileNastavi čitati “SILOVANJE – OD KOGA I KAKO TRAŽITI POMOĆ?”

SPONTANI POBAČAJ JE TABU TEMA NA RADNOM MJESTU

Teško je prihvatiti da je stigma oko spontanog pobačaja preživjela i  21. stoljeću. Na tradicionalnu stigmu, prokazivanje i preispitivanja vrijednosti žene kroz mogućnost da se ostvari u ulozi majke, u 21. stoljeću je samo još dodat pritisak na žene da sačuvaju radno mjesto kojih u Bosni i Hercegovini sa stopom zaposlenosti od 35,5 % jeNastavi čitati SPONTANI POBAČAJ JE TABU TEMA NA RADNOM MJESTU

SPONTANI POBAČAJ, ADMINISTRACIJA I EKONOMSKI FAKTORI

UVIJEK NEDOSTAJE JEDAN PAPIR! Smatra se da su predrasude i „osjećanje prokletstva“ koji prate spontani pobačaj u javnosti i manjak pritiska javnosti na vladajuće i naučne krugove je razlogom odugovlačenja naučnih istraživanja o gubitku trudnoće. Osobe koje su iskusile gubitak trudnoće su ostavljene da svoje gubitke i patnju liječe u tišini i samoći. Stigma kojaNastavi čitati “SPONTANI POBAČAJ, ADMINISTRACIJA I EKONOMSKI FAKTORI”

SPONTANI POBAČAJ I MENTALNO ZDRAVLJE

„Ti si stara rodilja, vjerovatno bi bilo nenormalno dijete, bolje što je otišlo“, upućene od strane ginekologinje u javnoj ustanovi, te rečenice poput: „To ti je sve od stresa na poslu“ ili „ To se desilo zato što si tako dugo čekala, ne može kad ti hoćeš nego kad treba“, ili „Moja sestra je  dizala nešto teško pa pobacila“; su ih uvjerile da krivica za spontani pobačaj leži baš u njima, u nečemu što su uradile ili nisu.

Uznemirujuća iskustva žena nakon pobačaja u BiH: Satima čekala u redu dok krvari

Nejra Latić – Hulusić iz “Ženskog marša” iznijela je uznemirujuća i bolna iskustva, ali i procedure koje žene u Bosni i Hercegovini prolaze nakon spontanog pobačaja, a do kojih je stigla radeći istraživanje o ovoj temi. Osim što nekad uključuju i rizično čekanje u redovima dok krvare, popraćene su i komentarima ljekara, a nakon cijelokupnog iskustva žene rijetko ili nikako nailaze na ohrabrenje da o tome i govore.

SPONTANI POBAČAJ – MINIMALIZIRANJE TRAUME I TRAŽENJE KRIVCA UMJESTO ISTRAŽIVANJA

„Nisam upućena na detaljnu dijagnostiku nakon prvog pobačaja. Rečeno mi je da se pretrage rade tek nakon tri ponovljena spontana pobačaja. Nakon par mjeseci je uslijedila druga trudnoća, a na prvom pregledu u sedmoj sedmici ustanovljeno da se plod ne razvija ali da je kasno za dijagnostiku. Sada, iz ove perspektive, mislim da je velika greška što nisam sama insistirala na detaljnoj dijagnostici nakon prvog spontanog pobačaja.“

PUT DO DIJAGNOZE SPONTANOG POBAČAJA JE POPLOČAN STRAHOM, SAMOĆOM I TROŠKOVIMA

Skupljanje nalaza po različitim ustanovama javnog zdravstva diljem grada, lično prenošenje uzoraka iz ordinacije do labaratorije, rokovi i način izdavanja nalaza (samo lično preuzimanje uz čekanje u redu), nestašica reagensa , štrajkovi i manjak osoblja, razlozi su radi kojih žene u Bosni i Hercegovini odustaju od detaljne dijagnostike u javnim ustanovama u toku i nakon spontanih pobačaja.

SPONTANI POBAČAJI – STATISTIKA KOJA NIKOGA NE ZABRINJAVA, A TREBALA BI!

Ženski marš pokreće kampanju osvještavanja građanki i građana o spontanom pobčaju. U narednih nekoliko sedmica ćemo objavljivati članke o praksi dijagnostike i liječenja, te lična iskustva građanki koje su gubile trudnoće. Ukoliko želite i vi da podijelite svoju priču sa nama, anonimno ili pod punim imenom i svojim iskustvom ohrabrite druge žene koje su imaleNastavi čitati “SPONTANI POBAČAJI – STATISTIKA KOJA NIKOGA NE ZABRINJAVA, A TREBALA BI!”

SPONTANI POBAČAJ – STIGMA KOJA PRATI ŽENE U 21. STOLJEĆU!

Ženski marš za kraj ove godine pokreće kampanju osvještavanja građanki i građana o spontanom pobčaju. U narednih nekoliko sedmica ćemo objavljivati članke o praksi dijagnostike i liječenja, te lična iskustva građanki koje su gubile trudnoće. Ukoliko želite i vi da podijelite svoju priču sa nama, anonimno ili pod punim imenom i svojim iskustvom ohrabrite drugeNastavi čitati “SPONTANI POBAČAJ – STIGMA KOJA PRATI ŽENE U 21. STOLJEĆU!”

MARŠIRAJMO UZ RUDARE!

Pokret Ženski marš u BiH prisustvom članica pokreta na protestima izražava solidarnost sa obespravljenim rudarima koji već drugi dan protestiraju ispred sjedišta Vlade Federacije BiH. Zahtjevi rudara sedam rudnika sa područja Federacije BiH su: 1. Donošenje plana i programa uvezivanja radnog staža radnicima u rudnicima uglja u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda (EP) 2. Kontrola metodologijeNastavi čitati “MARŠIRAJMO UZ RUDARE!”

Zakon o pobačaju poštuje samo jedna javna zdravstvena institucija u BiH!

U Bosni i Hercegovini samo jedna javna zdravstvena ustanova poštuje Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Zakon o uslovima i procedurama prekida trudnoće u Republici Srpskoj. U Republici Srpskoj  kažu da abortuse koji nisu medicinski izazvani pacijentkinje plaćaju, a u Federaciji BiH zbog podijeljene nadležnosti po kantonimaNastavi čitati “Zakon o pobačaju poštuje samo jedna javna zdravstvena institucija u BiH!”

OD KOGA TO ŠTITIMO ĆIRILICU?

Novi zakon kojim se nameće obaveza učenja i primjena tog pisma u jednom dijelu države nema nikakvog ljudskog, političkog ni pravnog uporišta. Enver Imamović, historičar Zakon o kojem je riječ je u suprotnosti s civilzacijskim normama i kao takav ne može se prihvatiti niti održati. Enver Imamović bosanskohercegovački je arheolog i historičar. Za zenskimars.com govorioNastavi čitati “OD KOGA TO ŠTITIMO ĆIRILICU?”

MINISTRICE PRVULOVIĆ, KOJI VAM JE KANTAR?

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 13. 9. 2021. usvojen je diskriminatorni nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom čiji je nosilac izrade Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo. Između ostalog usvojeni nacrt Zakona predlaže da: Član 9. Član 22. mijenja se iNastavi čitati “MINISTRICE PRVULOVIĆ, KOJI VAM JE KANTAR?”

NISMO SAME!

Šesnaesti PitchWise festival ženske umjetnosti i aktivizma u Bosni i Hercegovini 2021. održan je u Sarajevu od 9. do 12. septembra, a ovogodišnja tema festivala je: “Nismo same”. Festival PitchWise okupio je umjetnike i umjetnice i aktiviste i aktivistice različitih generacija iz BiH i svijeta, a organizuje ga svake godine feminističko aktivistička organizacija Fondacija CURE.Nastavi čitati “NISMO SAME!”

Zašto se, majko, nisi borila?

Danas su održani završeni su dvadeseti protesti „Pravda za Dženana i Davida“. Skoro svi mi vratili smo se svojim domovima. Pod dojmom, naježeni i suznih očiju zagrlili smo svoju djecu, dijete sestre, brata, rođaka… Naježene kože odgledali smo skratki film o Davidu i Dženanu, saslušali njihove roditelje, sestru, prijatelje, roditelje ubijene Edite Malkoč i SelmeNastavi čitati “Zašto se, majko, nisi borila?”

PRAVDA ZA DŽENANA, DAVIDA I NADIN – BUDI NA STRANI ISTINE I PRAVDE!

Neformalna grupa građanki okupljena u pokretu „Ženski Marš“ u Bosni i Hercegovini ovim putem poziva građane i građanke da se zajedno sa nama priključe mirnim građanskim protestima „PRAVDA ZA DŽENANA I DAVIDA – BUDI NA STRANI ISTINE I PRAVDE!“ koji će se održati  11.9.2021. u 13h u Sarajevu. Kao društveno odgovorne građanke koje sanjanju iNastavi čitati “PRAVDA ZA DŽENANA, DAVIDA I NADIN – BUDI NA STRANI ISTINE I PRAVDE!”

“ŽENSKI MARŠ” PROTIV DISKRIMINACIJE U VODI!

Otvoreno pismo vijećnicima Gradskog vijeća Grada Tuzle sa molbom da u ime građanki i građana podnesu inicijativu o izmjeni dikriminatornog pravilnika JKP “Pannonica” d.o.o. Tuzla Piše: Ženski Marš Neformalna grupa građanki okupljena u pokretu “Ženski marš” je odlučila reagovati otvorenim pismom vijećnicima u Gradskom vijeću Grada Tuzle, a nakon incidenta u kojem uskraćeno kupanje građankiNastavi čitati ““ŽENSKI MARŠ” PROTIV DISKRIMINACIJE U VODI!”