KD SILOVANJE – ZAKLJUČAK

Ženski marš je sproveo online upitnik koji je bio namijenjen građankama i građanima Bosne i Hercegovine. Upitnik je distribiran putem Facebook profila  https://www.facebook.com/ZenskiMars. Učešće u online Upitniku uzelo je ukupno 280 osoba, od toga 261 (93,2%) osoba ženskog i 19 (6,8%) osoba muškog spola. Upitnik je pokazao da ispitanici/e nisu upoznati/e sa zakonodavnim okvirom, nitiNastavi čitati “KD SILOVANJE – ZAKLJUČAK”

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO X

MINISTARTSTO UNUTARNIH POSLOVA UPRAVA POLICIJE SARAJEVO PUT ŽRTVE Žrtva ili osoba u ime žrtve poziva interventni broj policije 122 ili broj hitne medicinske pomoći 124. Ukoliko se prvo pozove hitna (124), hitna obavještava operatovni centar Uprave policije MUPa KS gdje poziv zaprima dežurni policijski službenik koji potom obavještava nadležno Odjeljenje za krvne, seksualne delikte iNastavi čitati “KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO X”

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO IX

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ZAPADNOHERECEGOVAČKOG KANTONA UPRAVA POLICIJE – URED POLICIJSKOG KOMESARA I SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE PUT ŽRTVE Žrtva ili druga osoba poziva interventni broj policije 122. Poziv zaprima dežurni policijski službenik uniformirane policije, odnosno voditelj smjene ili operativni dežurni policajac koji upućuje patrolu na mjesto dogažaja u cilju izvida i osiguranja mjesta događaja do dolaskaNastavi čitati “KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO IX”

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO VIII

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA TUZLANSKI KANTON UPRAVA POLICIJE – TUZLA PUT ŽRTVE Žrtva ili neko u ime žrtve poziva interventni broj policije 122. Na taj broj javlja se dežurni policijski službenik Operativnog centra i prosljeđuje poziv dežurnim službama u ovisnosti o mjesnoj nadležnosti policijske stanice. ODMAH nakon prijema obavještenja mjesna policijska stanica obavještava postupajućeg tužitelja KantonalnogNastavi čitati “KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO VIII”

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO VII

POSAVSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA UPRAVA POLICIJE PUT ŽRTVE ŽRTVA ili osoba u ime žrtve poziva interventni broj policije 122. Poziv zaprima dežurni policijski službenik. Nakon zaprimljene prijave dežurni policijski službenik šalje policijsku patrolu i obavještava dežurnog istražitelja. Nakon toga ide procedura, informacije sa lica mjesta i obavještenje Tužilaštva. Uprava policije MUP-a Posavskog kantona jeNastavi čitati “KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO VII”

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO VI

BRČKO DISTRIKT POLICIJA DISTRIKTA JEDINICA KRIMINALISTIČKE POLICIJE PUT ŽRTVE Ovo je jedina policijska uprava koja je navela da se prijava može izvršiti putem interventnog broja 122 ili 049/233-200  ili dostaviti putem maila na okc@policijabd.gov.ba! ŽRTVA ili osoba u ime žrtve poziva interventni broj policije 122. Poziv zaprima dežurni policijski službenik Operativno-komunikcijskog centra. Dežurni policijski službenikNastavi čitati “KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO VI”

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO V

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ZENICA PUT ŽRTVE ŽRTVA ili osoba u ime žrtve poziva interventni broj policije 122. Na poziv se javlja dežurni policijski službenik (svi policijski službenici educirani su kako se postupa u određenim krivičnim djelima). Dežurni policijski službenij prikuplja informacije (ime i prezime žrtve, ime i prezime počinitelja – ukoliko je poznato,Nastavi čitati “KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO V”

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO III

U Unsko-Sanskom kantonu žrtva KD silovanja se smješta u prikladnu prostoriju – početna saznanja prikuplja jedan policijski službenik kojeg odredi nadležni rukovoditelja/ica – također, ukoliko je moguće početna saznanja prikuplja stručno osoposobljen policijski službenik/ca za seksualno nasilje. Ostali policijski službenici se udaljavaju iz prostorije radi osiguranja privatnosti žrtve tijekom prikupljanja informacija o događaju. MUP USK navodi kako je potrebno uzeti u obzir da je žrtva u prvim trenucima poslije počinjenog seksualnog nasilja u vrlo teškom psihičkom stanju i da joj je potrebno pružiti potporu i razumijevanje.

KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO II

U Kantonu 10, žrtva ili osoba koja poziva u ime žrtve KD Silovanje poziva interventni broj policije 122 – telefonski poziv zaprima policijska uprava (PU) na kojoj se žrtva ili onaj ko poziva trenutno nalazi, a ukoliko onaj ko poziva ne zna lokaciju, lociranje poziva se vrši putem signala mobilnih operatera.

SILOVANJE – OD KOGA I KAKO TRAŽITI POMOĆ?

Ženski marš na Međunarodni dan žena objavljuje istraživanje i pokreće kampanju o krivičnom djelu silovanje, a kojoj je za cilj osvijestiti javnost o učestalosti ovog krivičnog djela i pružiti jasne informacije o traženju pomoći žrtvama ili osobama kojima se žrtve obrate za pomoć. U toku rata, odnosno agresije na Bosnu i Hercegovinu mnoge osobe bileNastavi čitati “SILOVANJE – OD KOGA I KAKO TRAŽITI POMOĆ?”