ZAŠTO MARŠIRAMO?

Kao društveno odgovorne građanke koje radom i znanjem doprinose ovom društvu, borimo se protiv svih prepreka koje onemogućavaju uživanje Ustavom zagarantovanih prava svih građanki i građana ove zemlje.  Borimo se za slobodno, inkluzivno društvo jednakih šansi i ekološki zdravu životnu sredinu.

Smatramo da kao odgovorne građanke trebamo ukazivati na neodgovorno i neprihvatljivo te po život opasno ponašanje onih koji odlučuju i upravljaju našim sudbinama, a koji plaćamo mi, poreski/e obeznici/e.

Mi vjerujemo da su ženska prava ljudska prava i da su ljudska prava ženska prava, stoga nastojimo da žene budu u potpunosti uključene i da im se omogući neometano učešće u svim sferama društvenog, ekonomskog i kulturnog života Bosne i Hercegovine.

Mi vjerujemo da svaka osoba pojedinačno mora biti slobodna i u mogućnosti da brine za sebe i svoju porodicu te da se razvija u zdravoj i sigurnoj okolini, okolini koja je oslobođena sistematskog nametanja barijera.

Mi vjerujemo da bez rodne ravnopravnosti nema ni  socijalne i ekonomske pravde.

Vjerujemo u ekonomsku politiku koja se temelji na transparentnosti, jasnoj odgovornosti, sigurnosti i ravnomjernoj raspoređenosti novca u društvu. Vjerujemo u stvaranje tržišta rada koje će omogućiti jednake šanse za žene i majke i koje je od obostrane koristi i za ekonomiju i za radnice.

Vjerujemo i znamo da su najrazvijenije i najstabilnije one države koje ulažu najviše u stvaranje zdrave radne sredine za radnice i radnike, a posebno osobe koje brinu o porodici, poput plaćenog odsustva radi brige o bolesnom članu porodice, plaćenog trudničkog odsustva, besplatne vrtiće i jaslice, bolovanja, godišnje odmore, jednako plaćanje obavljanja istih poslova za žene i muškarce, te sigurna i zdrava radna mjesta.

Borimo se za prava, dostojanstvo i fer tretman za sve plaćene i neplaćene osobe koje pružaju njegu drugim osobama. Osobe koje pružaju njegu i brinu o porodici moraju imati sistematsku ekonomsku podršku države. Vjerujemo da je vrijeme da se govori o zaštiti ekonomskih prava domaćica jednako kao i radnica jer ekonomska sloboda i sigurnost su danas preduvjeti svake druge slobode.

Vjerujemo i borimo se da svi u ovoj zemlji uživaju pravo na čistu vodu, zrak i zemlju i slobodan pristup javnim prirodnim dobrima. Borimo se protiv iskorištavanja javnih prirodnih dobara svih nas za ekonomsku dobit pojedinaca. Borimo se protiv trajnog uništavanja javnog prirodnog dobra, a radi kratkoročne ekonomske koristi pojedinaca ili kompanije.

Smatramo da treba štititi i vratiti Ustavom Bosne i Hercegovine zagarantovana prava svake osobe pojedinačno da bira i bude birana te slobodno govori i misli bez obzira na rasu, vjeru i uvjerenje, spol ili godine.

Mi smatramo da je jedini način da ostvarimo svoje ciljeve saradnja i mreža solidarnosti sa istomišljenicama i istomišljenicima u zemlji i svijetu.

Posljednje, ali najvažnije, svjesne smo da ratnohuškačkom retorikom vladajuće elite u zemlji, regiji i svijetu se održavaju u poziciji socijalne, ekonomske i političke moći. Rat i konflikt, politika agresije i afekta su im osnovna sredstva za širenje i čuvanje pozicije vlasti.

Zato, naša politika i imperativ je mir!

Na posljedice decenijskog sunovrata svih vrijedosti u društvu se ne može marširati pojedinačno. Ženski marš će protiv rata, nepravde, diskriminacije, neogovornosti i nesposobnosti marširati zajedno, bez obzira na naše identitete.

Marširaćemo za mir, jednakost, zdravlje, inkluziju i zaštitu prirodnog dobra! Pridružite nam se?


Pratite aktivnosti pokreta “Ženski marš”

Unesite svoju e-mail adresu ukoliko želite da Vas obavještavamo o svojim aktivnostima:

%d blogeri kao ovaj: