KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO X

MINISTARTSTO UNUTARNIH POSLOVA

UPRAVA POLICIJE SARAJEVO

PUT ŽRTVE

Žrtva ili osoba u ime žrtve poziva interventni broj policije 122 ili broj hitne medicinske pomoći 124. Ukoliko se prvo pozove hitna (124), hitna obavještava operatovni centar Uprave policije MUPa KS gdje poziv zaprima dežurni policijski službenik koji potom obavještava nadležno Odjeljenje za krvne, seksualne delikte i ratne zločine Sektora kriminalističke policije. Nadležna policijska uprava je ona na čijem području je izvršeno krivično djelo, pa samim time u skladu sa nadležnosti uključuju se i policijski službenici Odjeljenja za krvne, seksualne delikte i ratne zločine Sektora kriminalističke policije.

Istovremeno upućuje se policijska patrola koja je najbliža mjestu izvršenja krivičnog djela, odnosno žrtvi. Patrola je po mogućnosti žensko-muška. Na mjesto izvršenja krivičnog djela, odnosno do žrtve prvi dolaze policijski službenik i istražitelj iz Odjeljenja kriminalističke policije mjesno nadležne policijske uprave, potom istražitelj Odjeljenja za krvne, seksualne delikte i ratne zločine Sektora kriminalističke policije. Policijski službenik po dolasku do mjesta izvršenja krivičnog djela , odnosno do žrtve poziva hitnu medicinsku pomoć koja vrši procjenu da li je žrtvi potrebna daljnja medicinska pomoć.

U rad sa žrtvom uključuje se i psiholog Uprave policije MUPa KS, koji žrtvi pruža pomoć i istražiteljima omogućava efikasno obavljanje službenih radnji. Postoje i naldežne službe Kantonalnog centra za socijalni rad i saradnja sa nevladinim organizacijma (Fondacija lokalne demokratije), koje su žrtvi na raspolaganju za stručnu, psihološku i pravnu pomoć/savjetovalište.Naredbu za tjelesni ginekološki pregled zbog hitnosti u postupanju i opasnosti od uništenja tragova bitnih za krivični postupak izdaje nadležno tužilaštvo bez odlaganja.

Žrtvi ne stoji na raspolaganju „SEX CRIME KIT“, odnosno Odjeljnje za krvne, seksualne delikte i ratne zločine Sektora kriminalističke policije ne raspolaže navedenim setom.

STATISTIKA KD SILOVANJE NA PODRUČJU KANTONA SARAJAVO ZA PERIOD 2016-2021

MIŠLJENJE UPRAVE POLICIJE SARAJEVO O ODREDBAMA KZ KOJE REGULIRA KD SILOVANJE, O POTREBNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA:

„… saglasni smo za upućivanje prijedloga izmjena i dopuna člana 203. KZ FBIH „silovanje“, onemogućavanja ublažavanje kazne te usklađivanje zakona na sve tri zakonodavne razine u BIH.“

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: