KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO VIII

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

TUZLANSKI KANTON

UPRAVA POLICIJE – TUZLA

PUT ŽRTVE

Žrtva ili neko u ime žrtve poziva interventni broj policije 122. Na taj broj javlja se dežurni policijski službenik Operativnog centra i prosljeđuje poziv dežurnim službama u ovisnosti o mjesnoj nadležnosti policijske stanice. ODMAH nakon prijema obavještenja mjesna policijska stanica obavještava postupajućeg tužitelja Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona koji će naložiti daljnje radnje i mjere, a ukoliko je potrebno izdati naredbu za tjelesni i ginekološki pregled, ako postoje osnovi sumnje da se radi o KD silovanje iz člana 203 KZFBiH.

PATROLA:

Na naše pitanje da li se po mogućnosti ili obavezno na mjesto prijave KD Silovanje, odnosno do žrtve upućuje žensko-muška patrola nismo dobile odgovor.

Tuzlanski kanton nema potpisan protokol o postupanju u slučajevima prijave Silovanja (koji se odnosi isključivo na KD silovanje), te policijski službenici MUP TK – Uprave policije svoje postupanje sprovode poštivajući odredbe KZ FbiH, Zakona o krivičnom postupku FbiH, Zakona o policijskim službenicima TK, kao i drugim zakonskim i podzakonskim aktima, pravilnicima, instruktivnim depešama i po uputama dežurnog kantonalnog tužioca koji rukovodi istragom. Navedeno je, između sotalog, da je u MUPu TK – Upravi policije krivično djelo silovanje u nadležnosti Sektora kriminalističke policije i Odsjeka za seksualne delikte, maloljetničku delikvenciju i nasilje u porodici koji je formiran 2009. godine i po formiranju odmah kreće sa specijalističkim obukama i edukacijama. Trenutno Odsjek broji 5 policijskih službenika od čega 3 policijske službenice i 2 policijska službenika koji su završili specijalističke obuke za rad sa oštećenim i osumnjičenim prilikom prijave KD silovanje.

PSIHOLOŠKA POMOĆ ŽRTVI:

Ukoliko je žrtvi potrebna psihološka pomoć, predlaže joj se odlazak u nadlažni Centar za socijalni rad, a o čemu se i pismeno obavještavaju službenici Centra za socijalni rad od kojih s etraži postupanje iz njihove nadlažnosti. U slučaju potrebe za sigurnim smještajem stupa se u kontakt sa „Sigurnom kućom“ i Udruženjem „Viva žene Tuzla“ koje je specijalizirano za rad s osobama žrtvama nasilja u porodici, a između ostalog i za rad sa žrtvama krivičnog djela silovanje.

TJELESNI I GINEKOLOŠKI PREGLED ŽRTVE:

Kod postojanja osnova sumnje da je nad osobom izvršeno krivično djelo silovanje dežurni tužitelj Kantonalnog tužilaštva TK nalaže tjelesni i ginekološki pregled za koji je potrebna saglasnost žrtve.

ZA PREGELD I IZUZIMANJE POTREBNIH UZORAKA OD OSUMNJIČENOG NIJE POTREBNA NJEGOVA SAGLASNOST – ČLAN 109 ZKP FBIH!

MIŠLJENJE UPRAVE POLICIJE TK O ODREDBAMA KZ KOJE REGULIRA KD SILOVANJE, O POTREBNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA:

„Uprava policije MUP-a TK je opredjeljena da su trenutne propisane kazne blage i da je potrebno izvršiti izmjene i dopune u KZ FBiH te propisati veće kazne za odrežena krivična djela gdje spada i krivično djelo silovanje, potrebno je podignuti zakonski minimum i maksimum.“

STATISTIKA KD SILOVANJE NA PODRUČJU U NADLEŽNOSTI MUP-A TK ZA PERIOD 2016-2021:

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: