KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO VII

POSAVSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

UPRAVA POLICIJE

PUT ŽRTVE

ŽRTVA ili osoba u ime žrtve poziva interventni broj policije 122. Poziv zaprima dežurni policijski službenik. Nakon zaprimljene prijave dežurni policijski službenik šalje policijsku patrolu i obavještava dežurnog istražitelja. Nakon toga ide procedura, informacije sa lica mjesta i obavještenje Tužilaštva.

Uprava policije MUP-a Posavskog kantona je jedina koja je u svojim odgovorima navela potrebu za izmjenama i dopununama Krivičnog zakona u onom dijelu kojim bi se povećala donja granica za počinitelje krivičnog djela silovanja sa jedne na tri godine. Također, ovo je jedna od policijskih uprava koje opravdano smatraju da javnost nije dovoljno upoznata niti educirana o procedurama i potrebnim mjerama postupanja u slučajevima krivičnog djela silovanje. Ističu da bi se uvođenjem jedinstvenog broja samo za žrtve KD silovanje  ubrzalo postupanje i olakšalo žrtvama, kao i da policijski službenici koji su prvi kontakt sa žrtvom trebaju biti educirani o postupanju i ophođenju prema žrtvi.

STATISTIKA krvičnih djela silovanje na području Posavskog kantona za period od 2010 – 2019:

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: