KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO IV

BOSANSKO PODRINJSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA UNUTARNJE POSLOVE GORAŽDE

PUT ŽRTVE

Žrtva ili u ime žrtve poziva se broj 122, javlja se dežurni službenik (policajac) koji nije educiran za slučajeve seksualnog nasilja, odnosno krivično djelo silovanje. Nakon prijema poziva dežurni službenik policije odmah bez odlaganja na lice mjesta šalje najbližu policijsku patrolu, po mogućnosti žensko-mušku, a zatim i uviđajnu ekipu koju čini osposobljeni policijski istražitelj/ica i kriminalistički tehničar. Paralelno s tim dežurni policajac koji je zaprimio poziv osobi koja pozivapostavlja pitanja kako bi došao do što više relevantnih informacija:

Žrtva ili u ime žrtve poziva se broj 122, javlja se dežurni službenik (policajac) koji nije educiran za slučajeve seksualnog nasilja, odnosno krivično djelo silovanje. Nakon prijema poziva dežurni službenik policije odmah bez odlaganja na lice mjesta šalje najbližu policijsku patrolu, po mogućnosti žensko-mušku, a zatim i uviđajnu ekipu koju čini osposobljeni policijski istražitelj/ica i kriminalistički tehničar. Paralelno s tim dežurni policajac koji je zaprimio poziv osobi koja pozivapostavlja pitanja kako bi došao do što više relevantnih informacija:

ZLATNA PITANJA KRIMINALISTIKE: ŠTA SE DESILO?, GDJE SE DESILO?, KAKO SE DESILO?, KADA SE DESILO?, S KIM JE IZVRŠENO?, ZAŠTO JE IZVRŠENO? NAD KIM JE IZVRŠENO?, KO JE IZVRŠILAC?

PATROLA POLICIJE (po mogućnosti žensko-muška) koja izlazi na lice mjesta žrtvu upoznaje sa mjerama i radnjama koje je neophodno poduzeti za zaštitu i nekontaminiranje ostavljenih i nastalih tragova na tijelu, odjeći i mjestu izvršenja krivičnog djela.

Postupajući istražitelj u postojanju osnova da se degodilo krivično djelo silovanje odmah obavještava dežurnog tužitelja nadležnog tužilaštva i žrtva se na inicijativu istražitelja, a pod nadzorom tužilaštva u svakom slučaju odvodi u Zdravstvenu ustanovu radi odgovarajućeg tretmana pomoći. Za specijalističke pregleda potrebna je saglasnost žrtve. Ukoliko žrtva da saglasnost za specijalistički ginekološki pregled, dežurni tužilac izdaje pisanu naredbu vještaku medicinske struke, podoblast ginekologija i akušerstvo, i tada je svakoj žrtvi na raspolaganju “SEX CRIME SET”.

Izuzeti dokazi se pohranjuju u depou Općinskog suda Goražde ili u prostorijama MUP-a BPK Goražde, u zavisnosti od naredbe o čuvanju dokaza koje donosi Sudija za prethodni postupak, a oni dokazi koje treba vještačiti šalju se na vještačenje.

Poželjno bi bilo da žrtva ili osoba koja poziva zna lokaciju izvršenog krivičnog djela, kako bi policija što brže i efikasnije reagirala po pitanju privođenja počinioca.

Lociranje mobitela:  “S obzirom na zakonske propise koji reguliraju navedenu oblast oduzelo bi mnogo vremena, ali u krajnjem slučaju nije isključena navedena mogućnost, ukoliko se na drugi način ne može doći do tražene lokacije.”

STATISTIKA KRIVIČNOG DJELA SILOVANJE NA PODRUČJU BPK ZA PERIOD 2016-2021:

Za navedeni period oktobar 2016 – oktobar 2021 nisu zabilježeni slučajevi krivičnih djela protiv slobode i morala koji se konkretno odnose na krivično djelo silovanje iz člana 203. Krivičnog zakona FBiH.

MIŠLJENJE MUP BPK O ODREDBAMA KZ KOJE REGULIRA KD SILOVANJE, O POTREBNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA:

Budući da smo imali dva kruga pitanja prema ministarstvima unutarnjih poslova, u prvom krugu nijedno ministarstvo nije predložilo bilo kakvu izmjenu Krivičnog zakona u onom dijelu koji se tiče krivičnog djela silovanje.

U drugom krugu, kada smo navele činjenicu da se entitetski i Krivični zakon Brčko distrikta razlikuju u donjoj granici kazne za počinitelje krvičnog djela silovanje i onemugućavanja ublažavanja kazne za počinitelje KD silovanje, te da je Bosna i Hercegovina potpisnica Istanbulske konvenicije a koja u članu 36. Konvencije izričito navodi da je krivično djelo svaki oblik oralne, analne i druge penetracije bez pristanka i da bi se s tim u vezi i krivični zakoni trebali uskladiti i izmijeniti, usprkos tome MUP BPK nema primjedbi niti prijedloga za izmjene i dopune trenutnog Krivičnog zakona, odnosno onog dijela zakona koji regulira krivično djelo silovanje u Federaciji BiH.

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

One thought on “KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO IV

Komentari su isključeni.

%d blogeri kao ovaj: