KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO III

UNSKO-SANSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

PUT ŽRTVE

Žrtva poziva interventni broj policije 122 ili 037/224-224. Temeljna policija činit će samo ono što ne trpi odgodu kao što je zaštita života i zdravlja žrtve, prikupljanje početnih informacija o događaju, osiguranje mjetsa događaja, tragova i ostalo. Za vođenje kriminalističkog istraživanja i postupanja u slučajevima seksualnog nasilja ovlašten je stručno osposobljen policijski službenik/ca za seksualno nasilje, a koji/a djeluje na području Uprave policije USK Bihać. U slučajevima seksualnog nasilja kada su žrtve djeca ili maloljatnici/e za postupanje i vođenje kriminalističkog istraživanja, sukladno Zakonu o postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku, ovlašteni su specijalizirani policijski službenici/e za mladež.

KADA GOD JE TO MOGUĆE OSIGURATI U SLUČAJEVIMA SEKSUALNOG NASILJA POSTUPAT ĆE POLICIJSKI SLUŽBENICI/E KOJI/E SU KROZ REDOVNU EDUKACIJU OSPOSOBLJENI ZA POSTUPANJE U SLUČAJEVIMA SEKSUALNOG NASILJA.

Nije nužno da žrtva ili osoba koja poziva u ime žrtve poznaje lokaciju, no radi efikasnijeg intervenisanja policije i pronalaska lica mjesta neophodne su određene smjernice u vezi kolacije. Ne spominje se mogućnost lociranja lokacije putem mobilnog opetarera.

Žrtva se smješta u prikladnu prostoriju – početna saznanja prikuplja jedan policijski službenik kojeg odredi nadležni rukovoditelja/ica – također, ukoliko je moguće početna saznanja prikuplja stručno osoposobljen policijski službenik/ca za seksualno nasilje. Ostali policijski službenici se udaljavaju iz prostorije radi osiguranja privatnosti žrtve tijekom prikupljanja informacija o događaju. MUP USK navodi kako je potrebno uzeti u obzir da je žrtva u prvim trenucima poslije počinjenog seksualnog nasilja u vrlo teškom psihičkom stanju i da joj je potrebno pružiti potporu i razumijevanje – ali se ne navodi da li to pruža stručno lice – psiholog ili neko drugi, te da li u Policijskoj upravi djeluje psiholog ili ga se poziva kako bi žrtvi pružio stručnu pomoć.

Nakon prikupljenih informacija o događaju obavještava se nadležni kantonalni tužitelj radi koordinacije u postupanju.

INFORMATIVNI RAZGOVOR SA ŽRTVOM

Nakon ovoga stručno osoposobljen policijski službenik/ica za seksualno nasilje i kantonalni tužitelj vode koordinirano kriminalističko istraživanje i postupanje prema žrtvi, omogućuju učinkovito i ubrzano izdavanje naloga za provođenje potrebnih dokaznih radnji, prije postupnja žrtvu upućuju u njena prava i objašnjavaju joj koje će se radnje poduzeti i zašto ih je potrebno poduzeti. Vodi se računa o nepotrebnim ponavljanjima radnji u smislu razodijevanja žrtve, opći tjelesni, ginekološki i drugi potrebni specijalistički pregled, fotografisanje, izuzimanje odjevnih predmeta, tregova, briseva, nespornih uzoraka, pozivanja u prostorije policije). U komunikaciji sa žrtvom treba onemogućiti nepotrebnu dodatu viktimizaciju višesatnim ispitivanjima policijskih službenika i stigmatizaciju u socijalnoj sredini gdje živi (prevoženje u vozilu koje ima policijska obilježja, uniformiranu pratnju i slično).

S žrtvom voditi detaljan informativni razgovor sukladno pravilima struke i upoznati žrtvu s mogućnošću dobivanja stručne pomoći radi zaštite fizičkog i psihičkog zdravlja. Stručno osposobljeni policijski sklužbenik za seksualno nasilje mora uzeti u obzir dob, fizičko i psihičko stanje žrtve, način počinjenja seksualnog nasilja, nastale posljedice i sukladno tome prilagoditi tehnike obavljanja informativnog razgovora (uvažavanje treumatskog iskustva žrtve, davanje potpore, izbjegavanje predrasuda, uspostavljanje povjerenja, uporaba terminologije primjerene i razuljive žrtvi, duljina trajanja razgovora i slično). Prikupljanje informacija vezane za intimu žrtve mora se provesti s osobitom pažnjom, ŽRTVA NIJE DUŽNA ODGOVARATI NA PITANJA KOJA SE ODNOSE NA NJEZIN STROGO OSOBNI ŽIVOT.

Ako postoji mogućnost, dopustiti žrtvi izbor da sa njom informativni razgovor obavi policijski službenik ili policijska službenica. Ovisno o specifičnim potrebama žrtve, zatražiti pomoć specijaliziranog stručnjaka/kinje koji će ovisno o individualnim potrebama žrtve pružiti njoj primjerenu podršku bilo da se radi o žrtvi, osobi sa mentalnim, intelektualnim, osjetilnim ili tjelesnim oštećenjima, odnosno ukoliko žrtva ne poznaje službene jezike BiH i slično. Također, dopustiti žrtvi prisustvo osobe od povjerenja, osobe u čijem prisustvu se osjeća sigurno, ako ne ometa tijek obavijsenog/informativnog razgovora. Organizacijama civilnog društva omogućiti kontakt sa žrtvom u vezi pružanja dodatne potpore žrtvi, ako je žrtva s tim saglasna ili to zahtjeva, a ovisno o tijeku kriminalističke obrade.

STATISTIKA KD SILOVANJE NA PODRUČJU USK ZA PERIOD 2016-2021

Na području koje pokriva Uprava policije USK MUP-a USK evidentirano je ukupno 23 krivična djela protiv spolne slobode i morala (silovanje), a po godinama:

GODINAUKUPNO KD PROTIV SPOLNE SLOBODE I MORALA (SILOVANJE)
20167
20173
20184
20195
20203
20211

MIŠLJENJE MUP USK O ODREDBAMA KZ KOJE REGULIRA KD SILOVANJE, O POTREBNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA:

MUP USK u prvom krugu pitanja je smatrao da je zakon decidan i sukladno tome ga treba kvalitetno primjenjivati. Već u drugom krugu pitanja kada smo im navele da postoje neuskađenosti KD na entitetskom i nivou BRčko distrita, a uzimajući u obzir da na području FBiH KZ ima manju donju granicu za počintelje i omogućavanje ublažavanja kazne, te napominjući da je BiH potpisnica Istanbulske konvencije, na ovo pitanje nismo dobile odgovor.

MUP USK smatra da je javnost putem medija dobro informisana o procedurama i pravima u slučaju krivičnog djela silovanje.

NASTAVLJA SE…

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: