NOVE POLITIČKE PARTIJE DA ILI NE – STAVOVI GRAĐANKI I GRAĐANA U BIH

U bosanskohercegovačkom društvu politika i politički procesi i dalje se smatraju „muškim poslom“. Bez obzira na postojanje kvota u Izbornom zakonu BiH, kao i u Zakonu o finansiranju političkih  partija, žene su i dalje na marginama političke moći, gotovo u cijelosti bez uticaja na formulisanje i provođenje politika koje se najdirektnije tiču svih građanki i građana u BiH.

Analizom izbornih pokazatelja za Opće izbore 2018. (posljednji objavljeni pokazatelji od strane Centralne izborne komisije BiH) da se zaključiti da je struktura birača gotovo jednaka kada je riječ o polu. Pravo glasa na izborima 2018. gdine imalo je 3.355.659 osoba od koji su 50,11% žene. Svoje pravo glasa iskoristilo je 1.812,839 osoba, od kojih su 49,66% žene.

Krajem juna 2021. godine Ženski marš je proveo istraživanje među građankama i građanima u BiH želeći saznati njihove stavove i promišljanja na temu treba li bh društvu i političkoj sceni više ili manje političkih stranaka, kome će radije dati svoj glas te kakve su preferencije biračkog tijela.

Od ukupnog broja od 642 učesnica i učesnika u istraživanju, iz oba entiteta i Brčko distrikta, njih 79,6% je iz starosne grupe od 30-60 godina, a 70% njih su žene, dok se kao „drugo“ izjasnilo 0,5% ispitanih.  

Čak   91,1% ispitanih za sebe tvrdi da redovno izlazi na izbore i glasa.

Pa da vidimo za koga…

Na pitanje kome će prije dati svoj glas, 75,2% odgovorilo je da glas daju kandidatkinji ili kandidatu neke stranke, dok se za nezavisne kandidate opredjeljuje 11,4% ispitanih. Glas stranci daje samo 13,4% iz čega se izvodi zaključak da su birači kod svog dodjeljivanja glasa vrlo lični, te da stranke kao takve uživaju jako malo povjerenja biračkog tijela u BiH.

Situacija je naznatno bolja kada je riječ o glasanju na narednim izborima. Tu se za davanje glasa stranci opredjelilo 24,6% ispitanih, dok bi za nezavisne kandidatkinje/kandidate glasalo njih 42,7%.

Zanimljivi su i odgovori na pitanje da li bi prije dali glas ženi ili muškarcu, gdje u 36% odgovora imamo navođenje da bi građanke i građani svoj glas prije dali ženi. Za muškarce bi glasalo 1,6% ispitanih, dok pol nije bitan za 62,5% ispitanika.

Kada je riječ o političkom opredjeljenju ispitanika, njih 57,9% se deklariše kao lijevo orijentisana opcija, dok se za opciju centra opredijeljuje 30,1% ispitanika. Zanimljivo je da se za desnu opciju opredijelilo svega 5% ispitanih, a među odgovorima koji su navedeni nalaze se i opcije: lijevi centar 0,3%, normalni 0,3% te Ženski marš kao opcija za 0,2% ispitanih.

Manje je više?

Izjašnjavajući se o pitanju: „Na narednim izborima želim vidjeti ponuđeno više…” biračice i birači su u najvećem broju, 46%,  svoj afinitet iskazali za nezavisne kandidatkinje/kandidate, dok bi 23,6% željelo više koalicija. Za više ponuđenih stranaka opredijelilo se 7,6% ispitanih, dok je 5,2% odgovorilo da želi vidjeti ponuđeno manje političkih stranaka. Među odgovorima ispitanika nalaze se i želja za novim političkim opcijama, elektronska i video kontrola glasanja, doista lijevih i feminističkih stranaka, te žena, svaki po 0,3%.

Zanimljivi su i rezultati koji se tiču spremnosti uključenja ispitanika u predizborne procese.

Tako je 50,5% ispitanika izrazilo spremnost da odvoji svoje vrijeme i pomogne volonterskim radom kampanju nezavisnih kandidata/kandidatkinja, dok je 31,3% izrazilo spremnost i finansijski podržati kandidature nezavisnih kandidatkinja/kandidata.

Zanimalo nas je i da li se građanke i građani slažu sa navodom da bi se nezavisni kandidati/kandidatkinje trebali kandidovati samo na lokalnom nivou, a kantonalni, entitetski i državni prepustiti političkim strankama. Više od polovine ispitanih, 55,5% je izjavilo da se ne slaže sa takvom podjelom.

Iz navedenih odgovora da se zaključiti kako birači u BiH preferiraju nezavisne kandidatkinje/kandidate ili liste sa kojima se mogu poistovijetiti, te da su značajan broj birača spreman na lično uključenje u predizborni process kako bi pomogli kandidatima I listama za koje namjeravaju glasati.  Kako do gender kvote i mjesta odlučivanja? Uzimanjem svoje sudbine u svoje ruke!

Podrška neće izostati.

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: