Zakon o pobačaju poštuje samo jedna javna zdravstvena institucija u BiH!

U Bosni i Hercegovini samo jedna javna zdravstvena ustanova poštuje Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Zakon o uslovima i procedurama prekida trudnoće u Republici Srpskoj.

U Republici Srpskoj  kažu da abortuse koji nisu medicinski izazvani pacijentkinje plaćaju, a u Federaciji BiH zbog podijeljene nadležnosti po kantonima situacija je haotična.

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Federacije BiH portalu “Ženski marš” nakon deset dana odgovorili su objasnivši da oni nisu adresa za upit; da li Zavod participira kod zahvata pobačaj, ukoliko on nije medicinski izazvan, i ako ne participira, zašto  ne poštuju zakon koji kaže da žena ima pravo na pobačaj do desete sedmice trudnoće.

Iz ovog Zavoda uputili su nas na kantonalne Zavode zdravstvenog osiguranja i tu nastaje problem. Na odgovore smo čekali 15 dana, a nakon naših upornih poziva odgovorili su tek neki, ali šturo i nezainteresovano za ono što tražimo.

Iz ono malo odgovora što smo dobili, saznali smo da većina Zavoda zdravstvenog osiguranja u kantonima u Federaciji BiH ne participira kod zahvata pobačaja koji nisu medicinski indukovani.

Zeničko-dobojski kanton rijedak slučaj – poštuju Zakon

Jedino Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona poštuje Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće i participira i u slučajevima kada žena želi izvršiti abortus iz nemedicinskih razloga.

U odgovoru koji je portal “Ženski marš” dobio iz ovog Zavoda ističu da se abortus  iz nemedicinskih razloga u ovom kantonu može uraditi u javnim zdravstvenim ustanovama uz zakonsku odredbu do desete sedmice trudnoće.

“Prema Odluci o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima
korištenja zdravstvene zaštite čl. 2 tačka 37. Službene novine 2005, vještački
prekid trudnoće iz nemedicinskih razloga plaća se 100 posto od utvrđene
cijene po cjenovniku”
,

stoji u odgovoru Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.

U Kantonu Sarajevo bez odgovora

U Kantonu Sarajevo koji ima najveći budžet i najviše osiguranika nismo dobili odgovor na naš upit da li ovaj zavod participira u slučajevima kada žena želi obaviti abortus iz nemedicinskih razloga i ukoliko nema tu mogućnost, zašto ne poštuju zakon?  I nakon  dva upita poslana na njihovu adresu nismo dobili odgovor, a na pozive niko nije odgovarao.

U Konjic na abortus

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanjskog kantona nismo uspjeli dobiti odgovor na naš upit i pored toga što smo i telefonski kontaktirali Zavod. Tamo su nam rekli da su svi na pauzi i da niko nije vidio naš mail.

Iz ovog bi se dalo zaključiti da su u ovom Zavodu 15 dana na pauzi.

I u ovom kantonu Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće se krši  u velikoj mjeri, obzirom da u Mostaru u kojem su smještene kliničke bolnice ni jedna javna zdravstvena ustanova ne vrši abortus.  Do ove informacije došli smo istražujući i razgovarajući sa predstavnicima nevladinih organizacija koje se bave pravima žena, kao i u razgovoru sa ljekarima.

Tokom istraživanja nezvanično smo dobili potvrdu da žene, ukoliko žele izvršiti abortus, idu u Konjic u kojem samo jedna privatna ordinacija vrši ovaj zahvat. Naravno, niko nam nije želio reći koja je to ordinacija.

Abortus iz nemedicinskih razloga „crno tržište“

U Zapadno-hercegovačkom kantonu odgovorili su na poziv  da sve ide kroz zdravstvene ustanove i da se pobačaj refundira ukoliko ima medicinsku indikaciju i ukoliko je život pacijentice ugrožen.

Tvrde da se abortus iz nemedicinskih razloga radi na “crnom tržištu” i da on ne može ići kroz obavezno zdravstveno osiguranje ukoliko lječnik to nije sugerisao.

Na upit portala “Ženski marš” da li to onda znači da u ovom kantonu krše Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće koji ženi dozvoljava da iz bilo kojih razloga izvrši abortus do desete sedmice trudnoće, iz Pravne službe Zapadno-hercegovačkog kantona pitali su nas na koji se zakon referiramo? Na naš odgovor da je to Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće FBiH, a koji je preuzet još iz SFRJ i koji se još uvijek primjenjuje u BiH jer nikad nije donesen novi, iz Pravne službe ovog kantona su  nam odgovorili  da im se još nikada ni jedna žena nije obratila s upitom da joj se finansira ili refundira trošak pobačaja.

“Što se tiče toga, od kad je Zavoda, takav upit nismo imali. Naravno, da se događala situacija u ugovornoj bolnici kada je ženi život ugrožen, kad je zahvat medicinski opravdan, a do sada se nikada nismo susreli sa takvom  situacijom”, kažu u Pravnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zapadno-hercegovačkog kantona.

U Tuzli poštuju odluku iz 2009. godine i ne refundiraju zahvate koji su nemedicinski – ne poštuju Zakon

Šturi odgovor dobili smo i iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. U ovoj ustanovi su nam rekli da u ovoj ustanovi poštuju Odluku iz 2009. godine koja kaže da sve što nije medicinski indukovano, ne može biti refundirano iz osiguranja.

U Livnu se ljekari pozivaju na „priziv savjesti“ i krše Zakon

Obzirom da smo tokom istraživanja za ovu temu saznali da u bolnici u Livnu ljekari odbijaju da izvrše pobačaj pozivajući se na “priziv savjesti”, pokušali smo doći do  preciznijih informacija u ovoj medicinskoj ustanovi.

Nažalost, i pored naših upita poslanih na dvije mail adrese u ovu ustanovu, i svakodnevnih poziva, nismo uspjeli dobiti odgovor da li je tačna informacija koju smo dobili od našeg izvora, a koji nam je neslužbeno rekao da u bolnici rade samo dva ginekologa i da se oni pozivaju na “priziv savjesti”, te da informacije potražimo od ravnateljice u bolnici. Nažalost, nismo uspjeli doći do ravnateljice, a ni potvrde ove informacije.

Nakon  15  dana konstantnih poziva  u ovoj bolnici su nam kazali da je naš dopis upućen ljekarima i da ćemo možda dobiti odgovor ukoliko oni budu željeli da se „očituju“.

Nismo više mogli čekati na odgovore, jer očigledno je da većina zdravstvenih javnih institucija u Federaciji BiH, pored toga, što ne poštuju Zakon o uvjetima i postupku za prekid trudnoće FbiH, ne poštuju ni Zakon o slobodi pristupa informacijama.

Nama, ženama, ostaje da se upitamo zašto se Zakon ne poštuje i zašto troškovi prekida trudnoće do 10. sedmice trudnoće nisu pokriveni zdravstvenim osiguranjem, bez obzira na razloge prekida trudnoće.

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: