U BiH sve više maloljetničkih trudnoća!

U narednim sedmicama imat ćete priliku informirati se o zakonodavnom okviru kao i primjeni Zakona o uvjetima i postupku za prekid trudnoće u Federaciji Bosne i Hercegovine, te Zakona o uslovima i procedurama prekida trudnoće u Republici Srpskoj. Serija tekstova kojoj je prethodio istaživački rad obuhvata informacije o različitoj primjeni Zakona u Bosni i Hercegovini, intervjue sa stručnim i osobama koje rade u zdravstvu, savjetovalištima, privatnim i javnim ustanovama, kao i nevladinim organizacijama. Budući da smo se obraćale na mnoge adrese u čijoj nadležnosti je primjena ovog Zakona, od nekih nikad nismo dobile odgovor i pretežno su to javne ustanove koje se financiraju iz budžeta. Ovom prilikom se zahvaljujemo svim osobama koje su izdvojile svoje vrijeme i bile naši/e sugovornici/e, te koristimo priliku da pozovemo i sve vas koji želite ispričati svoju priču uz zaštitu vašeg identiteta da nam pišete na: zenski.mars@gmail.com.

U Bosni i Hercegovini  je potrebno više pažnje posvetiti seksualnom obrazovanju mladih ljudi. Problem je što  u javnim institucijama skoro i da nema  interesa za to. Savjetovališta koja postoje  pri zdravstvenim institucijama vrlo malo pažnje posvećuju seksualnom obrazovanju mladih, a  informacije koje smo dobili od nekih govore nam da im mladi ne dolaze po savjete te vrste, pa čak nemaju ni zahtjeve za pomoć pacijenticama koje su  bile odlučile prekinuti neželjenu trudnoću.

Pomoć mladima pružaju tek rijetke nevladine organizacije, a vrlo često oni dođu i kada je već kasno za  savjet o intimnim odnosima i kontracepiciji, pa onda pomoć traže da se izbore sa posljedicama.

Neplanirane trudnoće i prekidi

Asocijacija XY je vodeća neprofitna organizacija koja se brine o zdravlju građana BiH  i promoviše zdrave načine života kroz  sistemska i održiva rješenja. Registrovana je 2001 godine i djeluje na području Bosne i Hercegovine. Asocijacija XY raspolaže sa četiri  ureda u Sarajevu i Banjaluci i timom od 21 uposlene osobe.

Asocijacija XY je jedina bh. organizacija koja je punopravna članica IPPF (International Planned Parenthood Federation), odnosno njene evropske mreže (IPPF EN) i djeluje u skladu sa evropskim standardima i principima.

Od svog osnivanja, Asocijacija XY je sprovela 96 projekata koji doprinose unaprijeđenju zdravlja, zdravih stilova života, svih građana BiH sa posebnim fokusom na mlade i marginalizirane grupe stanovništva koristeći savremene metode zagovaranja, mobilizacije i edukacije.

Jedan od domena djelovanja   ove  organizacije jeste spolnost i reproduktivno zdravlje mladih. Shodno tome, mladima je na raspolaganju ginekološko i psihološko savjetovalište, a usluge istog su besplatne.  

„Ono što možemo reći, gledajući kroz prizmu psihološkog savjetovališta, problem neplanirane trudnoće i prekid iste se posmatra kao problem  pojedinaca te nema sistemskog pristupa. Edukacija o spolnosti je tabu i o njoj se doznaje i uči onoliko koliko su roditelji/skrbnici spremni ponuditi odgovora, objašnjenja na pitanja koja djeca počinju postavljati  u vrtićkoj dobi odnosno kao reakcija na ponašanja (istraživanje tijela npr).  

Zaboravljamo da spolnost obuhvata i spolno prenosive bolesti, prepoznavanje oblika spolnog nasilja (nepoželjni dodiri) i sl.   Kada govorimo o prekinutoj trudnoći stručnu psihološku podršku traže; djevojke koje su trudne i žele prekinuti trudnoću  (da li postupaju ispravno, kako saopštiti partneru, roditeljima, anksioznost, depresija), djevojke koje su prekinule trudnoću te prolaze kroz anksiozna, depresivna stanja i druga emocionalna stanja, maloljetne osobe koje nakon prekinute trudnoće imaju problem s porodicom i/ili partnerom (nepovjerenje, osude, anksioznost, depresija i sl)“, kažu za Ženski marš u ovoj Asocijaciji.

Dodaju da, na žalost, mali broj njih  traži savjete prije spolnih odnosa: rizična ponašanja, kontracepcija i slično, te da svemu navedenom doprinosi nedovoljno znanje kada je u pitanju spolnost a koje bi se moglo pružiti kroz osnovno obrazovanje, edukaciju roditelja i slično.  

Maloljetničke trudnoće sve češće

Kažu  da se maloljetničke trudnoće dešavaju sve češće i da se djevojke  ove dobi sve češće javljaju u savjetovalište.

„O tome se ne govori u javnosti bar ne onoliko, i na način na koji bi trebalo. Podrška porodice u velikom broju slučajeva izostaje u trenucima kada je najpotrebnija, osoba je osuđena od strane svih i stavljena na stub srama. Djevojke kroz različita emocionalna stanja najčešće prolaze same, a partneri kao i porodice najčešće nisu oslonac u ovim trenucima. Naravno, ima izuzetaka“, ističu u Asocijaciji koja djeluje i u Sarajevu i u Banja Luci.

O maloljetničkoj trudnoći i prekidima iste pokušali smo razgovarati i sa ljekarima-ginekolozima u privatnim ordinacijama. Većina njih nije željela govoriti za  naš portal o  tome, ali  su  u neobaveznom razgovoru i oni potvrdili da im često maloljetnice s majkama dođu, da majke uglavnom  ne primjete do zadnjeg da se sa kćerkom nešto dešava, a kćerke to kriju jer se plaše reakcije roditelja, tako da vrlo često bude i kasno za intervenciju.

Sexusalni odgoj kod kuće i u obrazovnim institucijama

Vrlo često mladi imaju otpor da o intimnim odnosima pričaju sa roditeljima. U Bosni i  Hercegovini je još uvijek u dobroj mjeri prisutan taj stid, ali i patrijarhalan odgoj.

Internet je, nažalost, najčešća i skoro jedina vrsta sexualnog obrazovanja kod mladih, a s time se slažu i ljekari koji ističu da, koliko je internet dobar, toliko i nije jer ne postoje granice, filteri i tako mladi mogu vidjeti i ono što baš i nije pohvalno, niti je obrazovnog karaktera.

Stručnjaci (ljekari, psiholozi, pedagozi) smatraju da bi se u obrazovnim institucijama – školama  trebao više raditi na sexualnom obrazovanju mladih i da bi možda bilo dobro da ljekari, koliko su u mogućnosti,  odvoje vrijeme i  bar povremeno održe predavanja u školama.

Kada je riječ o kontracepciji, ginekolozi  kažu da mladi vrlo često ljekare koriste samo kao servis, a ne za savjete, jer im traže  određenu vrstu kontracepcije da im samo prepišu, ili recept za „tabletu poslije“, što, po njihovom mišljenju, nije dobro.

Iz svega ovoga što smo tokom našeg istraživanja na temu neželjene trudnoće, sexualnog odgoja i korištenja kontracepcije, shvatili smo da je situacija u Bosni i Hercegovini teška, i da  je, nažalost,  jedan vid kontracepcije i kod mladih još uvijek abortus.

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: