MINISTRICE PRVULOVIĆ, KOJI VAM JE KANTAR?

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 13. 9. 2021. usvojen je diskriminatorni nacrt Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom čiji je nosilac izrade Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.

Između ostalog usvojeni nacrt Zakona predlaže da:

Član 9.

Član 22. mijenja se i glasi:

Pravo na stalnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti osobe i domaćinstva ako je osoba ili jedan ili više članova domaćinstva vlasnik privrednog društva ili ima registrovanu obrtničku ili srodnu djelatnost, osim ako je privredno društvo u postupku stečaja ili likvidacije“.

Pojednostavljeno, Zakon, u trenutnom nacrtu predviđa podršku za porodice sa djecom na način da porodice koje rade u javnim ustanovama, bez obzira na visinu primanja, a ako imaju člana porodice sa 90% ili više invaliditeta, mogu imati dječiji dodatak, dok porodice koje koje su samozaposlene, privrednici/e, obrtnici/e ili rade u srodnim djelatnostima nemaju na to pravo. Ukratko, osobe koje inače pune budžet za plate, poreze i doprinose osobama koje rade u vladinom sektoru, neće moći ostvariti pravo na dječiji doplatak.

Zamislite obrtnicu koja treba da plati porez, knjigovođu, zaradi novac za neto platu sebi kao nositeljici obrta, pa eventualno još jednoj radnici, pa na njihove neto plate da plati potrebne doptinose i poreze i svojim radom izdržava domaćinstvo bez obzira na veličinu, te nefunkcionalni i od naroda otuđeni sistem u kojem rade oni koji imaju pravo na dječiji doplatak.

To bi značilo da vlasnica frizerskog salona, registrovanog kao obrt, sa prihodom od 800 KM mjesečno, koja uredno puni budžet svojim doprinosima, nema pravo na socijalnu podršku za dijete sa 100% invaliditetom, dok, primjera radi, uposlenica neke javne ustanove u Kantonu Sarajevo, sa neto plaćom od 1600 KM može ostvariti pravo na finansijsku pomoć od Kantona. 

Aida Hrnjić, roditeljka djeteta sa poteškoćama u razvoju se obratila dopisom ispred „Udruženja za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju „Colibri“, te u ime roditelja djece sa poteškoćama u razvoju pozvala nadležno  ministarstvo i ministricu Ivanu Prvulović, te zastupnike SKS-a na izmjene Zakona i to na uvođenje imovinskog cenzusa kao selektivnog mehanizma pri odabiru primaoca bez obzira na poslodavca.

Reakciju majke, aktivistice i direktorice Udruženja „Colibri“, Aide Hrnjić na društvenim mrežama prenosimo u cjelosti:

„Ovo društvo je duboko podjeljeno u svim segmentima, ali onda kad Vlada KS dijeli podršku za porodice sa djecom na način da porodice koje rade u javnim ustanovama i imaju visoke plate mogu imati dječiji dodatak bez obzira na imovinski cenzus, dok porodice koje imaju male obrte i prehranjuju svoju djecu na način da sastavljaju kraj s krajem ne mogu, to više nije podjeljenost. To je čista diskriminacija i podjela građanstva na one manje ili više vrijedne.

Koji li je kantar?!

A šta je sad, nije kriv Dodik? Koji je izgovor?

P.s ne interesuje nas stav Ministrice, nije ona tu da gura stav nego da radi u interesu građana, odnosno bude im servis. Ili možda baš i nije tako?

Obrtnici, sugrađani, mediji, udruženja, fondacije, ljudska prava, instituti, uredi, reakcije?“

Aida HRNJIĆ

Iz Udruženja „Colibri“ predlažu da „Skupština Kantona Sarajevo utvrdi visinu cenzusa za profit obrta, a shodno zvaničnoj potrošačkoj korpi za prosječnu porodicu, te da u skladu s tim izmijeni ovaj sporni i diskriminatorni član Zakona.

Shodno napisanom, građanke i građani okupljeni u pokretu „Ženski marš“ zahtijevaju od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice na čelu sa ministricom Prvulović, kao i od zastupnika u Skupštini Kantona da usvoje primjedbe i pristupe hitnim izmjenama i izglasavanju Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom na način da isti ne diskriminira djecu onih koji pune budžet, a to je realni sektor – privrednici, obrtnici i srodne djelatnosti, a privileguje djecu onih koji rade u institucijama.

Ministrice Prvulović, brzo ste zaboravili na sektor iz kojeg ste došli na mjesto ministrice?!

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: