Kome plaćamo zdravstveno osiguranje?

Pitajte i stalno pitajte sve nadležne:

Zašto za svoj novac ne dobijete usluge koje se podrazumijevaju u paketu usluga koje plaćamo?

Aktivistice “Ženskog marša” su se 10.juna obratile v.d. direktorici Domova zdravlja u Kantonu Sarajevo. Ponukane informacijama da u Bosni i Hercegovini, pa samim time i u Kantonu Sarajevo nema antiviperinum serum, pročešljale smo zakone, izvještaje, konsultirale stručnjakinje kako bi smo saznale na koji način se uopće naručuje serum, čija je nadležnost i zašto mi sad opet trebamo ispaštati, iako redovno plaćamo zdravstveno osiguranje. Naišle smo na podatak, da listu potrebnih lijekova pa tako i seruma kreiraju domovi zdravlja i dostavljaju Zavodu ili ugovorenim apotekama. Ipak smo odlučile obratiti se v.d.direkrice, gdji. Kečo.

“Poštovana vd. generalne direktorice, gđo Kečo,mi smo predstavnice pokreta Ženski marš. Sve detalje i aktivnosti Ženskog marša možete pronaći na našoj FB stranici. Budući da se trenutno bavimo istraživanjem u oblasti zdravstva na području Kantona Sarajevo, a kako je neki dan u skoro svim medijima objavljeno da u Kantonu Sarajevo, odnosno u BiH nema protuotrova koji bi se davao po ugrizu zmije, a kako smo istražile i pročitale zakone i Izvještaje Zavoda zdravstvenog osiguranja KS i Zavoda za javno zdravstvo FBiH i nismo pronašle odgovor osim jedne rečenice koja nas je zapravo uputila na Vas. Naime, navodi se da se nabavka lijekova nadležni su domovi zdravlja koji ZZO dostavljaju listu za nabavku potrebnih lijekova ili domovi zdravlja nabavljaju preko apoteka. Kako je sve što smo pronašle dosta konfuzno u pogledu razumjevanja stvarnih nadležnosti, odlučile smo obratiti se Vama kako bismo iz prve ruke saznale. Nas zanima i molile bismo za odgovor:

1. Kakva je trenutno situacija sa vakcinama protiv tetanusa u smislu dostupnosti i količine kojom raspolažu domovi zdravlja na području KS?

2. Da li su domovi zdravlja jedini nadležni za sastavljanje liste lijekova u kojoj se između ostalog naručuje i antiviperini serum – protuotrov.

3. Da li su domovi zdravlja na području KS bili sastavili takvu jednu listu i uputili ZZO ili apotekama kako bi obezbijedili potrebnu količinu seruma i da li su po saznanju da tog seruma nema u BiH poduzeli sve potrebno kako bi se naručilo izvana, odnosno pokrenule procedure za nabavku seruma (kakva su Vaša saznanja?)

4. Zašto mi kao poreski obveznici nemamo osiguranu zdravstvenu zaštitu u slučaju ugriza zmije – ko ili koja instanca/institucija je zakazala?

5. Šta nam je kao poreskim obveznicima činiti, ukoliko nam se desi ugriz zmije – da li to znači da ne trebamo ni zvati zdravstvene ustanove, jer nam se neće moći pružiti pomoć?

Cijenile bismo Vaš odgovor ili da nas uputite na onoga/one koji bi nam mogao dati ove odgovore, ukoliko ovo nije u Vašoj nadležnosti.

Unaprijed hvala,

Ženski marš

Sutradan, 11.06.2021. Dobile smo odgovor od v.d. Kečo:

Poštovana,

Nakon što saznam odgovore na Vaše upite iste ću Vam proslijediti.

Lp

Zahvalile smo se i čekale dvije sedmice na odgovor. Ponovno uputile upit o tome kad možemo očekivati odgovor. Do danas nismo dobile odgovor na postavljena pitanja. Upravo iz medija saznajemo da ćemo serum dobiti iz Srbije.

Vakcine = Srbija

Serum = Srbija

Uplate zdravstvenog osiguranja = BiH

Pitajte i stalno pitajte sve nadležne zašto za svoj novac ne dobijete usluge koje se podrazumijevaju u paketu usluga koje plaćamo. Ne zaboravite da zbog njihovog nesavjesnog rada, neko vama drag može nastradati od ugriza zmije.

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: